Ukázková hodina ZDARMA

Certifikáty

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejznámější a nejuznávanější mezinárodní certifikáty angličtiny. Zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní. Navíc hodnotí schopnosti studentů použít gramatické vazby a funkce v různých životních situacích. Mezinárodní cambridgeské certifikáty jsou rozděleny dle zaměření a náročnosti.

Jazyková škola Helen Doron nabízí jako jediná v Opavě možnost složit zkoušky na Cambridge certifikát přímo v její prostorách, bez zbytečného dojíždění do jiných měst.

Zkoušky Cambridge jsou uznávány na celém světě a doklad o absolvování některé z těchto zkoušek je možné využít v nejrůznějších situacích, jako např. přijetí na univerzitu nebo doklad o jazykových znalostech pro vašeho potenciálního zaměstnavatele. Výhodou zkoušky Cambridge je její celoživotní platnost. Zkoušky jsou nabízeny na různých úrovních, odpovídajících rozdělení dle Evropského referenčního rámce:

  • KET (Key English Test)

Jedná se o první a nejlehčí verzi zkoušek, kzerá odpovídá úrovni A2 v Evropském referenčním rámci. Přípravné kurzy na tuto zkoušku nabízí pouze několik z našich partnerských jazykových škol.

Struktura zkoušky: porozumění psanému textu a písemný projev - 70 minut, poslechová část - 30 minut, mluvený projev - 8 - 10 minut.

  • PET (Preliminary English Test)

Tato zkouška testuje znalosti mírně pokročilých studentů angličtiny (úroveň B1 dle Evropského referenčního rámce). Tuto zkoušku je třeba složit pokud se ucházíte o občanství Velké Británie.

Struktura zkoušky: porozumění psanému textu a písemný projev - 90 minut, poslechová část - 35 minut, mluvený projev: 10 - 12 minut.

  • FCE (First Certificate in English)

Složením této zkoušky prokazují studenti schopnost komunikovat ústně i písemně na středně pokročilé úrovni. (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce). Zkouška je ideálním základem pro vyšší úrovně testů a poslouží i jako hodnotný doklad znalosti angličtiny na úrovni, umožňující bezproblémovou komunikaci v běžných životních i pracovních situacích.

Struktura zkoušky: porozumení psanému textu - 60 minut, poslechová část - 40 minut, mluvený projev cca. 14 minut, písemný projev - cca. 80 minut, angličtina v praxi - cca. 45 minut.

  • CAE (Certificate in Advanced English)

Tato zkouška je dokladem o pokročilé znalosti jazyka (úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce). Složením zkoušky dokazujete, že dokážete vez problémů a plynule komunikovat ve společenských i pracovních situacích, popř. v akademickém prostředí. tato zkouška je velmi ceněna v pracovním prostředí a je často vyžadována u cizinců, hlásící se o studium na některou z britských univerzit.

Struktura zkoušky: porozumění psanému textu - 75 minut, poslechová část - 40 minut, mluvený projev cca 15 minut, písemný projev - cca 90 minut, angličtina v praxi - cca 60 minut.

  • CPE (Certificate of Proficiency in English)

Jedná se o nejnáročnější zkoušku z této řady zkošek Cambridge (úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce). Zkouška testuje schopnost studentů používat angličtinu v situacích, vyžadujících komunikaci o komplexních, rozporuplných a citlivých tématech a pochopení i jemných nuancí řeči. Je třeba, aby studenti byli detailně obeznámeni i se stylem formální písemné komunikace v angličtně.

Struktura zkoušky: porozumění psanému textu - 90 minut, poslechová část - 45 minut, mluvený projev cca. 19 minut, písemný projev cca. 120 minutes, angličtina v praxi - cca 90 minut.

Hodnocení zkoušky: do celkového výsledku se promítají výsledky z každé části zkoušky. Výsledný výkon je hodnocen na stupnici A - E (přičemž známky D a E znamenají, že student zkoušku nesložil. Výsledky je možné shlédnout online, poté obdržíte certifikát od nášho testovacího centra. Certifikát je platný celoživotně.

 

Všem našim studentům nabízíme písemnou záruku, že složí mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge.

Studenti angličtiny pomocí Callanovy metody mají totiž u Cambridge zkoušek úspěšnost až 95%.Pokud náš student zkoušku nesloží, pak garantujeme 30 vyučovacích hodin zdarma. S Callanovou metodou potřebuje student absolvovat pouze 144 vyučovacích hodin, aby dosáhl úrovně zkoušky Cambridge Preliminary, a 290 vyučovacích hodin pro úroveň First Certificate. Je-li metoda vyučována odpovídajícím způsobem, stává se téměř neomylnou:pouze jeden student z tisíce se podle ní nebude schopen učit a asi tři studenti ze sta nesloží zkoušku za garantovaný počet hodin.


Máte na nás dotaz? Napište nám