Ukázková hodina ZDARMA

O metodě

Callanova metoda je rychlý a efektivní systém výuky jazyka, mezinárodně respektovaný díky dlouhodobým úspěchům. Základním principem úspěchu je fakt, že student vše čtyřikrát častěji slyší a čtyřikrát častěji hovoří v průběhu hodiny v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky. Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji!

U mnoha jiných způsobů výuky se studenti neučí jazykem mluvit a rozumět mu, spíše se učí o jazyku. Ze čtyř aspektů výuky jazyka – čtení, psaní, mluvení a poslech – je právě mluvení považováno za nejobtížnější. Callanova metoda nutí studenty hovořit celou hodinu – čtyřikrát až desetkrát více, jelikož musí neustále odpovídat na lektorovy otázky. Tímto způsobem brzy překonají počáteční rozpaky a získají jistotu při konverzaci. Otázky jsou navíc formulovány tak, aby se procvičila vždy jak daná slovní zásoba, tak gramatika a struktura věty.

Jedním ze způsobů, jak Callanova metoda zajišťuje maximální možný čas pro mluvení a maximální koncentraci u studentů, je rychlost, jakou lektor ke studentům hovoří již od první hodiny. Extra rychlost zabraňuje nudě, nutí studenty koncentrovat se, zamezuje, aby si student věty v mysli překládal, a tak studentům buduje reflex automatické odpovědi. Studenti se jednoduše učí v cizím jazyce rovnou uvažovat a rychle tak reagovat na otázky bez zbytečného přemýšlení jakou předložku použít nebo zda dát dané slovo na začátek či konec věty. Tím se vlastně učí porozumět rychlé konverzační angličtině.

Dalším důležitým principem Callanovy metody je opakování, jelikož neustálé opakování překonává špatnou odpověď. Tím, že je vše 4x až 5x opakováno, je zajištěna jak rychlost mluvení, tak porozumění, tak i zapamatování vyučované látky bez ohledu na to, jak špatnou paměť student má.

Součástí výuky je také čtení a psaní, to však přichází až v okamžiku, kdy student zvládl látku mluvenou formou. Stejně je tomu při učení se mateřskému jazyku: nejdříve posloucháme, následně mluvíme a pak teprve čteme a píšeme.


Máte na nás dotaz? Napište nám